Младежки обмен и програмата Еразъм+

Младежки обмен и програмата Еразъм+
Поне веднъж в живота си човек си заслужава да се включи в младежкият обмен, където групи от млади хора от различни страни се срещат, живеят заедно и работят по общи проекти за кратки периоди. Младежкият обмен се осъществява извън училищната среда и по време на провеждането му може да участвате в дейности като семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, дейности на открито и др. Обучителният опит на участниците се признава чрез Youthpass. Обикновено младежкият обмен трае между 5 и 21 дни. Това изключва времето за пътуване.
Кой може да се включи?
Младежкият обмен е отворен за хора на възраст между 13 и 30 години. Всяка група е придружавана от лидер, който трябва да е навършил 18 години. Младежкият обмен се ръководи от младежки организации, неформални групи от млади хора или други организации. Безвъзмездната помощ от ЕС подпомага пътуването, както и практическите разходи и свързаните с дейността разходи, необходими за обмена.
Как да кандидатствате
За да участвате в младежки обмен, не можете да кандидатствате директно за дарение като физическо лице. Кандидатурите трябва да се подават от организация или група млади хора, които на свой ред избират кой ще участва в обмена. Може да научите повече от Националната агенция на програма Еразъм+ в страната, в която живеете, както и от Европейския младежки портал, който предоставя информация и възможности за младите хора.
Източник: Европейската комисия