Младежки обмен в Полша

Младежки обмен в Полша
Възможност за участие в младежки обмен в Климонтовм, Полша предлага Сдружение За теб. Младежкията обмен ще се проведе в периода 26 ноември – 3 декември 2017. Темата на oбмена e POST TRUTH STOP като се търсят 6 участници и един лидер. Другите представители, който ще вземат участие в международния младежки обмен са от Полша, Испания, Португалия и Италия. Проектът подчертава важността на проблема с фалшивите новини, пред който всички сме изправени в Интернет заради така динамично развиващия се информационен и комуникационен поток. Целите на младежкия обмен са: да помогне на младите хора да се научат на критично и осъзнато възприемане на новините и медийна грамотност; да разбират какви са стратегиите за манипулация, пристрастия, представени в медийното съдържание; да разпознават фалшивите новини и честната журналистика; да разбират влиянието на вкоренената традиция върху нашето мислене и манталитет, който засяга възприемането на света; да се запознаят с приликите и разликите във функционирането на медиите в различните страни. Работният процес ще включва методи на неформалното образование като: работа по групи; Brainstorming; дискусии; игри; създаване на съдържание – мемове и видеоклипове; посещение и работни задачи в Краков и Келце. Участниците трябва да са на възраст между 15 и 20 години, като за груповия лидер (младежки работник) –  е без ограничение на възрастта. Осигурениа :  Храна; Настаняване; Средства за самолетни билети; Застраховка по време на проекта. Заинтересованите кандидати могат да изпратят CV и мотивационно писмо на английски на evs@foryoubg.org. Краен срок за кандидатстване: 12 октомври 2017 г. 
Източник: Youthub