Мобилно приложение на програма Еразъм+

Мобилно приложение на програма Еразъм+
Днес Европейската Комисия въведе мобилно приложение по прграма Еразъм+, чиято основна целева група са младежите. А те до момента са около 9 милиона включили се в обучения, обмени, дороволчество. Приложението ще улесни участието и включването на още много млади хора, студенти и др. 
Мобилното приложение „Еразъм+“, въведено по повод 30 годипнината на Програмата, ще даде възможност на участниците:
Лесно да проследяват своя напредък по различните административни стъпки — преди, по време и след престоя си в чужбина. Чрез приложението студентите ще могат и да договарят и подписват онлайн своите споразумения за учебна дейност, както с изпращащите, така и с приемащите университети;
Да обменят и да гласуват за предпочитаните от тях съвети, за да помогнат на други хора да се интегрират в местните общности; както и
Да подобрят езиковите си умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа по „Еразъм+“, която предлага онлайн курсове с преподавател и интерактивно наставничество на живо.
Първата версия на приложението вече е достъпна както за iOS, така и за Android. Чрез нови характеристики и постоянно актуализиране достъпът до него скоро ще бъде разширен, за да бъдат включени и други групи участници в програмата „Еразъм+“, като същевременно се гарантира, че приложението отговаря и на бъдещите нужди на поколението „Еразъм+“.
"Европа инвестира в своето бъдеще" са думи на председатея Юнкер по повод въвеждането на мобилното приложение. С цел да ангажира поколението „Еразъм+“ в изграждането на бъдещето на програмата „Еразъм+“, Комисията стартира онлайн място за среща на поколението „Еразъм +“. Този уебсайт дава възможност на младите хора и организациите да участват в дебати с участието на експерти в областта на младежта, образованието и обучението, да предлагат теми, да установяват проблеми и да предлагат решения. Новото приложение допълва тези усилия.  
Източник: Европейската комисия