Момиче от Видин стана доброволец към Европейската комисия

Момиче от Видин стана доброволец към Евроепейската комисия
Нова инициатива на Европейската комисия привлече young multipliers (млади разпространители на информация) от цяла Европа. Това са хора, които на доброволен принцип, които ще подкрепят диалозите и дискусиите сред гражданите по различни места относно бъдещето на Европа и как го виждат младите хора. Също така тези доброволци ще промотират добавената стойност от членството в Европейския съюз. Град Видин има свой представител като young multiplier (млад разпространител на информация) в лицето на Михаела Войденова – ученичка в Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков” и дългогодишен член на Евроклуба към същото училище. В началото на януари кандидатурата на Михаела беше успешно приета от Европейската комисия в Брюксел и тя стана една от 7те българи, които заедно с другите избрани европейци ще се съберат на 18-19 февруари в Брюксел, където ще им бъдат дадени насоките за изпълнение на дейностите, както и те ще обсъдят своите идеи и планове. Темата ще е бъдещето на Европа, и разбира се най-важното събитие, което предстои тази година – изборите за членове на Еропейския парламент. Продължение на преминатия семинар ще са няколко събития за гражданите на град Видин, организирани от Михаела, със съдействието на Информационен център Европа Директно – Видин.