Набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии

Покана за набиране на предложения за грантово финансиране на медии

 

Обявена е покана за набиране на преложения за отпускане на безвъзмездни средства за съфинансиране на комуникационни медийни дейности. Генерална дирекция на Европейски парламент „Комуникация“ насочва поканата към насърчаване на гражданска активност във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа

Целта на поканата е да бъдят отпуснати безвъзмездни средства за медийни дейности от страна на информационни агенции и онлайн медии за комуникационни дейности във връзка с гореспоменатата Конференция за бъдещето на Европа. За да отговорим на въпроса кои медии преспадат към понятието онлайн медии, трябва да включим онлайн платформите на печатни или аудиовизуални и други медии.

Комуникациооните дейности ще включват:

  • Предоставяне на надежда и плуралистична информациа относно Конференцията
  • Иницииране на дебат на тема бъдещето на Европа сруд читателите и тези, които следят медиите

Най – важно е дейностите на проукта да бъдат насочени към успешното информиране и ангажиране на гражданите, които се интересуват от ЕС и биха желали да продължават да научават за евентуални реформи на ЕС през следващите години. Важни критерии за отпускане на безвъзмездните средства са достигнатата аудитория и приноса на дейностите за увеличаване на участниците в Конференцията за бъдещето на Европа.

За повече информация посетете: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ep/wp-call/2021/call-fiche_ep-comm-subv-2021-cofoe_en.pdf