НАГРАДА ДОСТЪПЕН ГРАД 2016

НАГРАДА ДОСТЪПЕН ГРАД 2016

Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access – Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
– Достъп до работа
– Достъпни интелигентни градове

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2237