НАГРАДА ЗА ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

НАГРАДА ЗА ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Обявен е конкурс за даване на награда Unilever за устойчив начин на живот на млади предприемачи. Конкурсът стартира за първи път през 2013 г., за да вдъхнови и подкрепи иновациите и творчеството на младите хора, които отговарят на най-големите глобални предизвикателства днес.
Тази година, седем млади предприемачи ще получат общо 200 000 евро във финансиране и подкрепа, за да изведат своите устойчиви решения на следващото ниво. Наградният пакет включва финансиране, наставничество и подкрепа, достъп до онлайн програма за развитие на бизнеса, двудневна работна среща в университета в Кеймбридж и създаване на контакти с висши мениджъри и лидери в централата на Unilever.
Решенията трябва да се отнасят към една или повече от глобалниге цели на ООН (цели за устойчиво развитие), изброени по-долу:
– Глобална цел 1 – Не на бедността: Край на бедността във всичките й форми навсякъде;
– Глобална цел 2 – Нулев глад: Край на глада, постигане на продоволствена сигурност и подобряване на храненето и насърчаване на устойчиво селско стопанство;
– Глобална цел 5 – Равенство между половете: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета;
– Глобална цел 6 – Чиста вода и канализация: наличност и подходящо управление на водоснабдяване и канализация за всички;
– Глобална цел 7 – Достъпна и чиста енергия: Осигуряване на достъп до достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички;
– Глобална цел 8 – Достоен труд и икономически растеж: насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички;
– Глобална цел 12 – Отговорно потребление и производство;
– Глобална цел 13 – Действия по климата: Спешни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие.
Конкурсът е адресиран към млади хора на възраст между 18-35 години от всяка част на света. Те трябва да бъдат основни инициатори на инициативата, съоснователи, или еквивалентно. Инициативите не трябва да са само в идейна фаза, трябва да има продукт, процес или начинание, което вече набира скорост сред местните общности. Заявленията за участие в конкурса трябва да бъдат представени на английски език. Победителят в конкурса ще получи парична награда от 50 000 евро, шест финалисти ще получат парични награди от по 10 000 евро
Крайният срок за кандидатстване е 18 ноември 2015 г.  
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.changemakers.com/globalgoals2015?qt-competition_info_section=4#competition-pane-1471