Наградата „Достъпен град“ е отворена за кандидатстване

Наградата "Достъпен град" е отворена за кандидатстване
Наградата "Достъпен град" признава и чества желанието, способността и усилията на града да стане по-достъпен, за да може всеки да се възползва от това и да бъде гарантиран равен достъп до основните права, както и да се подобри качеството на живот на населението и да гарантира, че всички – независимо от възрастта, мобилността или възможностите – имат равен достъп до всички ресурси и удоволствия, които градовете трябва да предложат. Наградата "Достъпен град" е отворена за всички градове на ЕС с над 50 000 жители или градски райони, съставени от два или повече града с население над 50 000 жители, ако те са в държави от ЕС с по-малко от 2 града с над 50 000 жители. За наградата "Достъпен град" 2019 градове с по-малко от 50 000 жители могат да участват в наградата за специалното културно наследство. Наградата "Достъпен град" не може да бъде спечелена от същия град в продължение на две последователни години. Тази Награда се присъжда поради няколко причини, а именно, че до 2020 г. се очаква в ЕС да има поне 120 милиона души с увреждания, а населението става все по-застаряващо. Освен това в Европа сега населението по същество е оформено в градско общество, като четири от пет европейски жители живеят в градовете. Европейският съюз насърчава равенството на възможностите и достъпността за хората с увреждания. Основна част от нейната стратегия включва работа за Европа без бариери. "Достъпен град" е награда, която признава градовете, които са работили, за да станат по-достъпни за гражданите си. Това е инициатива на ЕС, която признава усилията на градовете да станат по-достъпни, насърчава равния достъп до градския живот на хората с увреждания и позволява на местните власти да популяризират и споделят най-добрите си практики.
Източник: Европейска комисия