Наградата Жан Моне за европейска интеграция е отворена

Наградата Жан Моне за насърчаване на европейската интеграция е отворена за кандидатстване от 9 септември до 9 октомври! Всички проекти, които са изпълнени или се изпълняват, насърчаващи европейската интеграция, могат да кандидатстват за наградата „Жан Моне“. EuropeanConstitution.eu възприема широк поглед върху европейската интеграция и вярва, че тя се отнася до хората не само до институциите. Следователно много проекти могат да се считат за допринасящи за европейската интеграция или за насърчаване на европейския дух. Ако събирате европейските граждани през границите? Кандидатствайте! Ако създавате или улеснявате програми за обмен в рамките на ЕС? Кандидатствайте! Ако допринасяте за изучаването на езици или културни срещи? Кандидатствайте! Ако вашият проект насърчава откриването на европейска история или споделени знания за нашето наследство? Кандидатствайте!

Повече информация, вижте тук!