Намаляване на таксите за роуминг на данни между Западните Балкани и ЕС

38 телекомуникационни оператори от ЕС и Западните Балкани се споразумяха да направят роуминга на данни между Западните Балкани и ЕС по-достъпен за гражданите и предприятията в двата региона в рамките на процес, подкрепен от Съвета за регионално сътрудничество (СРС) и Европейската комисия. Това споразумение е в съответствие с Декларацията за роуминга, подписана на срещата на върха ЕС-Западни Балкани през декември в Тирана.

С доброволното си споразумение операторите се ангажираха да намалят значително разликата между роуминг и националните такси за ползване на данни в двете посоки между ЕС и Западните Балкани. Максималните нива на цените на дребно (“ценови тавани”) за 1 гигабайт ще намалеят от октомври 2023 г. до 2028 г., както следва: 18 евро от 1 октомври 2023 г., 14 евро от 2026 г. и 9 евро от 2028 г. Предвиждат се годишни прегледи за оценка на въздействието и следващите стъпки.

Преди подписването на споразумението комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархели заяви: “Въз основа на успеха на режимите “Roam Like at Home” в ЕС и на Западните Балкани приветствам подписването на доброволното споразумение между 38-те телекомуникационни оператора. Намаляването на таксите за роуминг между ЕС и Западните Балкани от 1 октомври тази година ще донесе ползи както за гражданите, така и за предприятията от ЕС и Западните Балкани. Ангажирани сме да направим всичко възможно, за да ускорим реалната интеграция на Западните Балкани в нашия единен пазар.”

Въвеждането на ценови тавани се очаква да намали цените за роуминг на данни за потребителите, пътуващи между ЕС и Западните Балкани. Това ограничаване на цените насърчава и опростява бизнес, културния, туристическия и друг обмен между ЕС и Западните Балкани, като укрепва връзките между съседните региони. Понастоящем операторите работят по създаването на продукти с цени под договорените пределни цени, които ще бъдат достъпни за закупуване от възможно най-широк кръг потребители.

Източник: Европейска комисия