Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

В насоките педагогиката и практиката са обединени в лесен за използване формат:  Как да накараме младите хора да се вълнуват от проверката на фактите и критичното мислене?  Какви са техническите измерения на дезинформацията? Как можем да идентифицираме дълбокото фалшифициране?

Нуждаете ли се от съвети за критично и отговорно използване на цифровите технологии, както и насоки за това как да оценявате компетентностите на учениците в областта на цифровата грамотност?

Настоящите насоки предоставят практическо ръководство за учителите и преподавателите, включително практически съвети, планове за действие, информация по теми и предупредителни бележки, основани на изпитани методи по отношение на цифровата грамотност и образованието и обучението. Целта е да се насърчи разбирането за това как може да се постигне цифрова грамотност и да се предоставят полезни знания за динамиката и проявите на дезинформация.

Насоките са предназначени за учители/възпитатели в началното и училищното образование по различни предмети и с различни нива на опит и знания в тази област. По същия начин участието на допълнителен училищен персонал, като например социални психолози/социални работници/библиотекари, както и подкрепата на родителите, медийните специалисти, гражданското общество и по-широката общност, ще обогатят още повече учебния опит на учениците.

Насоките могат да бъдат изтеглени на български език от тук – Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение (europa.eu)