Не допускайте проникване на болести по животните в ЕС

НE ДОПУСКАЙТЕ ПРОНИКВАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!
Пътниците са длъжни да представят тези продукти за официален контрол

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми:Ветеринарен сектор и здраве на животните, Информация – документация
Изтеглете книгата в pdf