НЕПРАВОМЕРНИ ДАНЪЧНИ ПРЕДИМСТВА СА ДАДЕНИ НА ЛЮКСЕМБУРГ И ХОЛАНДИЯ

НЕПРАВОМЕРНИ ДАНЪЧНИ ПРЕДИМСТВА СА ДАДЕНИ НА ЛЮКСЕМБУРГ И ХОЛАНДИЯ

Неправомерни данъчни предимства дадени на „Фиат файнънс енд трейд“ и „Старбъкс“от Люксембург и Нидерландия установи Европейската комисия. Те са установени съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Разследванията по темата започватпрез юни 2014 г. В резултат на тях, Комисията установи, че Люксембург е предоставил избирателни данъчни предимства за финансовия филиал на „ Фиат“, а Нидерландия — на филиала за печене на кафе на „Старбъкс“. И в дватаслучая вданъчните становищаизкуствено са заниженидължимитеот дружестватаданъци.В тях е установено, че са одобрени изкуствени и сложни методи за определяне на облагаемата печалба на дружествата, които не отговарят на икономическата реалност. Установено е, че по-голямата част от печалбите на филиала за печене на кафе на „Старбъкс“ се прехвърлят в чужбина, където не се облагат с данъци, а финансовият филиал на „Фиат“ плаща данъци само върху малка част от реалните си печалби. Това е неправомерно според правилата на ЕС за държавните помощ. Съгласно тези правилата при данъчните становища не могат да се използват методики, защото това може да даде на някое дружество несправедливо конкурентно предимство спрямо останалите. Затова Европейската Комисия след като констатира нарушението, постанови на херцогството и кралствотода съберат неплатения данък от „Фиат“ и „Старбъкс“ като по този начин сепремахванеоправданото конкурентно предимство, дадено им чрез преференциите. Сумите, които трябва да се върнатвъзлизат на най-малко 20 милиона евро за всяко едно от двете дружества.

След този случай, Комисията продължава своето разследване на практиките, свързани с данъчните становища, във всички държави, членки на ЕС. В момента тя провежда официални разследвания свързани с данъчни становища в Белгия, Ирландия и Люксембург.

Източник: Представителство на ЕК в България