Нов портал на ЕС за оперативна съвместимост

Нов портал на ЕС за оперативна съвместимост
 
Европейската комисия създаде портал за осигуряване на оперативна съвместимост, който ще съвмести приложения на държавите членки на ЕС за проследяване на контактите и предупреждение с цел борба срещу коронавируса.  Целта е да се прекъсне веригата на заразяване с коронавирус отвъд границите на държавите и спасяване на човешки животи. От вчера системата започна да функционира с първата серия национални приложения, които са свързани чрез тази услуга: Corona-Warn-App (Германия), COVID tracker (Ирландия) immuni (Италия). С портала могат да бъдат съвместими още 20 приложения, основаващи се на децентрализирани системи. Втората група приложения ще бъде свързана през следващата седмица.  След това се очаква към системата да се присъединят eRouška (Чехия), smitte stop (Дания), Apturi COVID (Латвия) и Radar Covid (Испания), а през ноември ще се включат и други приложения. Данни за участващите държави членки са публикувани на специална уебстраница.
Порталът осигурява безпрепятственото функциониране на приложенията отвъд националните границите. Това означава, че потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение, дори когато пътуват в друга участваща европейска държава, и ще могат да се възползват от проследяването на контактите и получаването на предупреждения както в собствената си държава, така и в чужбина. Сървърът на портала позволява количеството на обменяните данни да бъде сведено до минимум. С изключение на произволните ключове порталът няма да обработва никаква друга информация, генерирана от приложенията: обменяната информация е псевдонимизирана, криптирана и се съхранява само докато е необходима за проследяване на инфекциите. Тя не позволява идентифицирането на отделни лица, нито проследяването на местоположението или движението на устройствата.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Европейска комисия