Нова онлайн платформа за разрешаване на спорове между потребители и търговци

Нова онлайн платформа за разрешаване на спорове между потребители и търговци

Нова платформа, която ще помага на потребителите и търговците да решават онлайн спорове, свързани с покупки, направени онлайн пусна Европейската комисия.
Платформата представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки. Това ще става чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свързани към платформата. Тези органи са били подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество и Комисията е била уведомена за тях.
Основни характеристики на платформата:
•Платформата се използва лесно и е достъпна от всички видове устройства. Потребителите могат да попълнят формуляра за жалби на платформата, като следват три лесни стъпки.
•Платформата предлага на ползвателите ѝ възможността за провеждане на цялата процедура по решаване на спора онлайн.
•Платформата е многоезична и предлага функция за писмен превод в помощ на страните по спора, намиращи се в различни европейски държави.
Достъпът до алтернативното решаване на спорове се гарантира без значение какви продукти или услуги са закупени, независимо дали продуктите или услугите са закупени онлайн или офлайн и дали търговецът е установен в държавата членка на потребителя или в друга държава членка.
Търговците също ще имат полза от тази нова платформа, тъй като процедурите за алтернативно решаване на спорове ще им помогнат да избегнат значителни съдебни разноски и да поддържат добри отношения с клиентите си.
Повече информация за платформата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

Източник: Европейската Комисия