Нова покана за проекти по Цифрова Европа

Целта е създаването на пространства за съхранение на данни, свързани с образованието.

Могат да кандидатстват:  публични органи, образователни институции и обучителни организации.

Повече информация: bit.ly/3DUG7Cl