Нова програма в подкрепа на потребителите стартира Европейската комисия

Нова програма в подкрепа на потребителите стартира Европейската комисия 
 

Нова програма за потребителите беше стартирана от Европейската комисия. Програмата ще даде възможност на европейските потребители да играят активна роля в екологичния и цифровия преход. Тя очертава и начините за повишаване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която доведе до значителни предизвикателства, засягащи ежедневието на потребителите. По-конкретно, в програмата се предлагат приоритети и ключови действия на европейско и национално равнище, които да бъдат изпълнени през следващите 5 години заедно с държавите членки. Те включват, наред с другото, ново законодателно предложение, насочено към предоставянето на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта, адаптиране на съществуващото законодателство към цифровата трансформация, както и план за действие с Китай относно безопасността на продуктите.
 
Новата програма за потребителите представя визия за политиката на ЕС за защита на потребителите в периода 2020 — 2025 г., съсредоточена върху пет ключови приоритетни области –  екологичен преход; цифрова трансформация; ефективно прилагане на правата на потребителите; специфични нужди на определени групи потребители; международно сътрудничество. 
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Европейска комисия