Нова система на ЕС за информация за пътуванията

Нова система на ЕС за информация за пътуванията 
 

На 16.11.2016 г. Европейската комисия представи ново предложение за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), което се случва след обещанието на председателя Юнкер през септември в неговата реч за състоянието на Съюза през 2016 г. 
Разрешението от ЕTIAS не е виза, а по-лек и опростен режим за посетителите. Гражданите на държави с либерализиран визов режим ще могат да пътуват без виза, но ще трябва да получат разрешение за пътуване, преди да се отправят за Шенгенското пространство. 
„Трябва да знаем кой пресича границите ни. До ноември ще предложим автоматизирана система за издаване на разрешения да се пътува до Европа. По този начин ще знаем кой пътува до Европа дори преди да пристигне тук.“ , Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, Реч за състоянието на Съюза през 2016 г.
 
Повече информация за ЕTIAS можете да намерите на следния адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_bg.htm