НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПАКЕТНИ ПЪТУВАНИЯ ПРИЕ ЕП

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПАКЕТНИ ПЪТУВАНИЯ

На пленарна сесия на Европейския парламент, депутатите гласуваха нови правила за пакетните пътувания, които включват хотел, полет и/или кола под наем, запазени по интернет като пакет. Тези пътувания ще се ползват със същата защита като закупените в пътническа агенция. Съгласно новите правила, пътниците ще имат повече права за анулиране на резервация и предварителна информация относно кой носи отговорност, при наличие на проблем. Увеличението на броя на онлайн резервациите наложи промяната в правилата.
Два типа договори ще покриват правилата за пакетни туристически пътувания: туристическите пакети, предварително резервирани от организатора или клиента, както и новия начин на запазване на пътувания, наречен „свързани пътнически услуги“, при които, след като е запазил, полетът или хотелът, пътникът бива насочен към допълнителни туристически услуги чрез таргетиран линк.
Съгласно новите гласувани правила от Парламента, такива комбинирани сделки, при които името, информацията за плащане и имейл адресът на пътника се комуникират между търговци и има сключване на втори договор в рамките на 24 часа след първоначалната резервация, ще се считат за пакетна туристическа сделка. Затова преди де се сключи подобен договор, клиентът трябва да бъде информиран, че купува туристически пакет и съответно да бъде запознат със своите права и с това към кого трябва да се обърне в случай на проблем. Доставчиците на туристически пакети трябва да информират своите клиенти за приблизителен час на заминаване и връщане както и за всякакви възможни допълнителни разходи. От своя страна пътниците имат право да анулират пакетната сделка и да получат обратно парите си, ако цената на пакета се покачи с повече от 8% или поради непредвидими обстоятелства като природно бедствие или терористичен атентат в дестинацията.

След като Парламентът гласува новите правила, страните членки имат две години, за да транспонират новите правила в своето национално законодателство и допълнителни шест месеца, за да ги приложат.
Приетите текстове могат да се намерят на този интернет адрес:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

Източник: Европейски парламент