Нови правила за свободното движение на данни в ЕС

Нови правила за свободното движение на данни в ЕС

Европейската комисия предложи политически и законови решения, които ще дадат тласък на развитието на основаната на данни икономика в ЕС. Решенията имат за цел да бъдат премахнати необоснованите ограничения на свободното движение на данни през границите, както и на съществуващата правна несигурност в някои отношения, за да може да се използва максимално потенциала на този важен ресурс. Целта е да се събере повече информация за характера на тези ограничения и за ефекта им върху предприятията, по-специално МСП и стартиращите предприятия, както и върху организации от публичния сектор.

Комисията ще започне структурни диалози с държавите членки и заинтересованите страни, за да обсъдят пропорционалнотта на ограниченията във връзка с локализирането на данни.При необходимост ще бъдат предприети действия по правоприлагане. Ще бъдат анализирини достъпът до данните и прехвърлянето на данни, отговорността във връзка с основаните на данни продукти и услуги. По отношение на преносимостта на данните, последната в момента е усложнена, например когато дадено предприятия иска да прехвърли големи масиви от корпоративни данни от един доставчик на компютърни услуги „в облак“ към друг.
Всички тези инициативи се основават на строги правила за защита на личните данни и за гарантиране на поверителността на електронните комуникации, тъй като доверието е фундаментът, на който трябва да бъде изградена основаната на данни икономика.

Източник: Европейска комисия