Нови правомощия за Европол в борбата с тероризма са одобрени от Европейския парламент

Нови правомощия за Европол в борбата с тероризма са одобрени от Европейския парламент
 
На 11 май 2016г., Европейският парламент одобри нови правомощия за Европол в борбата с тероризма. Проектът е договорен между Парламента и Съвета през ноември миналата година, той ще подсили мандата на Европол и ще гарантира, че агенцията е напълно подготвена да се противопостави на увеличаващите се трансгранична престъпност и терористична заплаха. В частност, правилата ще позволят на Европол да създава специализирани единици, които моментално да реагират на нови заплахи. Въвеждат се и ясни правила за съществуващите единици или центрове като Европейския център за борба с тероризма, който започна работа на 1 януари тази година.

Благодарение на новите правила, Европол ще може по-бързо да премахва терористичната онлайн пропаганда. Европол ще може да обменя информация директно с частни субекти като фирми или НПО, за да работи по-бързо. Например, отделът за интернет сезиране на Европол ще може да се свърже със социална мрежа като „Фейсбук” и да поиска изтриването на страница на ИДИЛ, като по този начин спре по-бързо разпространението на терористична пропаганда. 
 
Наред с това ще се избегнат пропуските в информацията в борбата с организираната престъпност и тероризма, с тази цел новите правила изискват от държавите членки на ЕС да предоставят на Европол информацията, от която агенцията има нужда.  От своя страна Европол ще докладва ежегодно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти относно информацията, предоставена от отделните държави членки.  
Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) ще наблюдава работата на Европол. Ще има и ясна процедура за жалби на граждани според правото на ЕС. Работата на Европол ще бъде наблюдавана и от Съвместната група за парламентарен контрол, съставена от членове на национални парламенти и Европейския парламент.  
Регламентът ще влезе в сила на двадесетият ден след публикуването си в Официалния вестник на ЕС, а разпоредбите му ще бъдат валидни от 1 май 2017 г.
 
Източник: Европейският парламент