Ново еврофинансиране на транспортни проекти

Европейската комисия избра 135 проекта за транспортна инфраструктура, за които ще бъдат отпуснати общо 5,4 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС. Избраните проекти бяха обявени по време на Connecting Europe Days – едно от най-мащабните събития на Европейската комисия, което се проведе между 28 и 30 юни 2022 г. във френския град Лион.

Финансирането ще подкрепи икономическото възстановяване след пандемията във всички държави-членки на ЕС, като същевременно ще допринесе за изграждането на липсващи транспортни връзки в целия континент, ще подпомогне устойчивия транспорт, ще подобри безопасността и оперативната съвместимост и ще създаде работни места.

Изборът беше направен от 399 предложения, подадени по Механизма за свързване на Европа (CEF), инструментът на ЕС за финансиране на стратегически инвестиции в транспортна инфраструктура.

Всички проекти, избрани за подкрепа, се намират в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), системата от пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища, къси морски маршрути, пристанища и летища, която свързва държавите-членки на ЕС и извън него. Целта на Комисията е да завърши основната мрежа TEN-T до 2030 г. и широкообхватната мрежа до 2050 г., като същевременно гарантира, че нейната инфраструктура помага на ЕС да постигне целите си в областта на климата, както е посочено в Европейския зелен пакт.

Няколко проекта ще засилят железопътната мрежа на ЕС. По-нататъшните инвестиции във внедряването на Европейската система за управление на железопътния трафик ще направят железниците по-интелигентни, оперативно съвместими и по-безопасни. Проектите включват също така създаване на сигурна и безопасна инфраструктура за паркиране на камиони, надграждане на основната пристанищна инфраструктура, включително захранване на сушата за намаляване на емисиите от акостиралите кораби, подобрени трансгранични вътрешни водни връзки и серия от пилотни демонстратори на цифрово европейско небе за екологична авиация и градска въздушна мобилност.

Еврокомисарят по транспорта Адина-Йоана Валеан каза: „Тези времена на предизвикателства засилиха значението на нашия транспортен сектор в ЕС и на безпроблемната, добре свързана инфраструктурна мрежа. Ако повече хора искат да изберат устойчиви видове транспорт като железопътния транспорт, той трябва да се превърне в привлекателна възможност за дълги и трансгранични пътувания. Имаме нужда от повече трансгранични железопътни връзки, те трябва да бъдат по-бързи и по-достъпни. Днес трансграничният железопътен транспорт все още е изправен пред препятствия пред функционирането и въвеждането на нови услуги. Тези пилотни проекти са част от нашата стратегия за премахване на тези оставащи бариери и се надявам, че индустрията ще се включи незабавно!“

Нейните коментари бяха подкрепени от директора на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), Дирк Бекерс: „Европейският съюз отново инвестира в бъдещето на своите граждани, като подкрепя създаването на устойчива, зелена, безопасна и интелигентна транспортна система. Проектите, които избрахме, обхващат всички видове транспорт в държавите-членки, ще помогнат за стимулиране на възстановяването на ЕС след пандемията от COVID-19, като инжектират милиарди в реалната икономика и гарантират транспортна инфраструктура от следващо поколение за нашите предприятия и граждани.“

Няколко проекта ще засилят железопътната мрежа на ЕС, включително трансгранични връзки и връзки с пристанища и летища.

Други проекти ще укрепят морското корабоплаване чрез надграждане на основната пристанищна инфраструктура и инсталиране на наземно захранване. Тогава пристанищата ще бъдат в състояние да помогнат на акостиралите кораби да намалят своите емисии.

Въвеждането на интелигентни транспортни системи на определени участъци от пътната мрежа ще подобри пътната безопасност и ще създаде сигурна и безопасна инфраструктура за паркиране на тежкотоварни автомобили в Испания, Румъния, Франция, Унгария и Италия.

За интелигентни, оперативно съвместими и по-безопасни железопътни услуги няколко проекта ще цифровизират операциите в цяла Европа чрез Европейската система за управление на железопътния трафик. Поредица от пилотни демонстратори на цифрово европейско небе в екологичната авиация и градската въздушна мобилност ще подкрепят въздушния транспорт.

Допълнителни възможности за финансиране съществуват в CEF Transport, като поканите за военна мобилност и инфраструктура за алтернативни горива са отворени и следващи покани ще бъдат пуснати през септември 2022 г.

Автор: Мариана Гомилева (Лион, Франция)