Обменни програми между държавите от Централна и Източна Европа (България, Унгария, Румъния и Словакия) и САЩ

Обменни програми между държавите от Централна и Източна Европа (България, Унгария, Румъния и Словакия) и САЩ

Обменните програми "Подкрепа на гражданско участие в малцинствените общности" са насочени към професионалисти от България, Унгария, Румъния и Словакия. Те са предназначени за професионалисти, които акгтивно работят попрограми за гражданско участие и застъпничество (НПО/развитие на гражданското общество), в организации за гражданско образование, граждански групи за натиск, общностни активисти и/или организатори на общности, които работят с малцинствени групи. Основната цел на програмата е да предостави възможност за професионално развитие на лидери, да създаде форум за сътрудничество и взаимно учене между американски и чуждестранни участници, както и да изгради глобална мрежа от професионалисти, които впоследствие да работят съвместно.

Обменните програми представляват дългосрочен ангажимент, те включват работа на терен в населеното място на участниците, 42-дневно посещение в САЩ, последващо участие в домакинстването на американски ментори и работа в мрежис други участници, преминали през програмата. По време на тези програми участниците ще придобият знания, опит и адаптирани подходи, които впоследствие могат да приложат в своята работа. Общо 36 участници (9 от всяка една избрана Европейска държава)ще бъдат включени в две делегации, които ще посетят САЩ. Първата делегация ще посети САЩ в периода 20 април – 4 юни 2016, а втората в периода 5 октомври – 19 ноември 2016г.

Всички кандидати, които проявяват интерес към участие в програмитетрябва даотговарят на следните условия:

– да са на възраст между 25-40години;

– да имат добри организационни и управленски умения;

– да се интересуват от установяване на дългосрочно международно сътрудничество;

– да имат добри комуникативни и презентационни умения;

– да знаят добре писменои устно английскиезик.

– да бъдат способни да работят ефективно в транскултурни условия и да демонстрират лидерски способности.

Всички разходи по обменните програми в САЩ, включително виза, здравно осигуряване, транспорт, настаняване (4-седмичен престой в дома на американски семейства, 2 седмици в хотели в двойни стаи), храна, и културни програми сепоемат от организаторите. Важно условие е, участниците да имат валиден паспорт, издаден не по-късно от 01 декември 2015.Участниците трябва да покрият разходите необходими за кандидатстване по програмата в своите държави (пътуване за еднодневно обучение и интервю, пътните за получаване на виза от посолството, пътните до летището и обратно от летището)

Крайният срок за кандидатстване е 28 октомври 2015 г. 

Повече информация за обменните програми можете да намерите на следния интернет адрес:http://glc-teachdemocracy2.org/announcement-and-application-for-fellowship-exchange-program-2016/