Обсъждане на Бюджет на ЕС за 2016 г от Европейския парламент

Обсъждане на Бюджет на ЕС за 2016 г от Европейския парламент

Едни от най оспорваните въпроси по време на обсъждането на бюджет 2016г. от европейския парламент са въпросите свързани с преодоляването на кризата с бежанците и за създаване на нови работни места. Идеята на парламента е да задели повече пари в тези области. Този въпрос ще се обсъди на 27 октомври, а на 28 октомври Парламентът ще гласува позицията си. След това предстоят три седмици на консултации между депутатите и Съвета.
Общият размер на ангажиментите в европейския бюджет за 2016 г. да е 157,4 млрд. евро предлага парламентарната комисия по бюджети.
Европейската Комисия представи проект, който предвиждаше около 1,2 млрд. евро за вътрешната политика спрямо мигрантите, включително за нови мерки като преразпределение на бежанци сред европейските страни. Парламентът предлага да се предвидят още над 900 млн. евро за преразпределение на бежанци. Тези средства ще се използват за посрещането на бежанците. Парламентът предлага и увеличаване на средствата за външна политика в бюджета с 260 млн. евро.
Наред с това приоритет в бюджет 2016 е подкрепата на заетостта. Парламентът предлага специално да се продължат инициативите за младежка заетост. Почти целият европейски бюджет е насочен към заетостта: той насърчава мобилността на студентите (чрез програмата "Еразъм +"), развитието на малки и средни предприятия (чрез програма COSME), изследванията и иновациите ("Хоризонт 2020"), инфраструктурата (чрез Механизма за свързване на Европа), инвестициите (чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции), както и земеделските производители.
Източник: Европейски парламент