Обща селскостопанска политика

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Партньорство между Европа и земеделските производители
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селскостопанска политика

Изтегли книгата в pdf
Електронна книга