Обществена консултация по европейския стълб на социалните права стартира Европейската комисия

Обществена консултация по европейския стълб на социалните права стартира ЕК
Обществена консултация по европейския стълб на социалните права стартира Европейската комисия. Целта на консултацията е да бъде направена оценка на настоящите достижения на правото на ЕС в социалната област, да бъдат обмислени новите тенденции в моделите на работа и в обществата и да бъдат събрани становища и получена обратна връзка относно принципите, набелязани в проекта на стълба на социалните права.
Европейската комисия представи първи проект на европейския стълб на социалните права и даде старт на обществена консултация. Резултатите от консултацията ще допринесат за неговото окончателно оформяне.
Консултацията е насочена към националните органи и парламенти, социалните партньори, заинтересованите страни, гражданското общество, експертите от академичните среди и гражданите от еврозоната, като същевременно е възможно други държави — членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако желаят това.
Всички желаещи да вземат участие в консултацията могат да го напрвят до 31 декември 2016 г. Участието е чрез попълване на онлайн въпросник на български език на следния интернет адрес.
http://ec.europa.eu/bulgaria/news/ек-стартира-обществена-консултация-по-европейския-стълб-на-социалните-права_bg
Консолидираната версия на европейския стълб на социалните права ще бъде представена в началото на 2017 г.

Източник: Европейска комисия

Източник фотография: Европейска комисия