ОБУЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА ЕКИПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО В СОФИЯ

ОБУЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА ЕКИПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО В СОФИЯ
 

Националният център за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с постоянното представителсво на Република България в ЕС организира поредица от обучения на Генералния секретариат, предназначени за ФГ 5 от Екипа на Председателството – председатели и зам.председатели на РГ/органи на Съвета на ЕС. Тези обучения са част от изпълнението на Плана за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
 
Първите обучения ще се проведат в Дома на Европа в периода 6-8 март 2017 г. Семинарите се водят от служители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, които ще представят ключови въпроси на ротацинонното председателство и ще разяснят на българските служители тяхната функции и роля в подготовката и провеждането на предстоящото Българско председателство на СЕС през 2018 г.