Обявен е младежкия конкурс „Карл Велики“

Обявен е младежкия конкурс „Карл Велики“
 
Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към хората на възраст от 16 до 30 години от всички държави членки на ЕС за участие в 10-ото издание на конкурса за младежката награда „Карл Велики“. 

В конкурса могат да вземат участие, участници в проект, свързан с европейската идентичност и интеграцията.
Младежката награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно на осъществявани от млади хора проекти, които представят модели на разбирателство и сътрудничество между европейците.
Проектите преминават първо през национален подбор, а след това се избират трите най-добри на европейско ниво, които освен признание, ще получат парични награди съответно от 7 500 евро, 5 000 евро и 2 500 евро. Представители на подбраните на национално ниво проекти ще бъдат поканени на посещение в Аахен през май 2017 г., включващо и церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те от своя страна ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург през есента.
Наградата „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:
  • насърчават разбирателството в Европа и света;
  • подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
  • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.
Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение. 
Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Европейската младежка награда „Карл Велики“ (www.charlemagneyouthprize.eu). 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следните интернет адреси:
  • Страница на Младежката награда „Карл Велики“: http://www.charlemagneyouthprize.eu/bg/rules.html;
  • Младежката награда „Карл Велики“ в Twitter: https://twitter.com/EUyouthPrize;
  • Международна фондация за наградата „Карл Велики“: http://www.karlspreis.de/en/;
  • Група на победителите в конкурса във Facebook:
https://www.facebook.com/groups/31542631968/