Обявен е училищен конкурс на ЕС за млади преводачи

ОБЯВЕН Е УЧИЛИЩЕН КОНКУРС НА ЕС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ 

Обявен e ежегодният конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Записването за конкурса започва от 1 септември 2015 г., като срокът за регистрация е до 20 октомври, 13.00 ч. Повече информация за конкурса и онлайн формуляра, който е наличен на всички официални езици на ЕС ще намерите на следния интернет адрес http://ec.europa.eu/translatores/

Общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България могат да вземат участие в конкурса. От всяка държава могат да участват равни на броя на нейните депутати в Европейския парламент средни училища. Тази година в конкурса могат да вземат участие, учениците, родени през 1998 г. 

Датата на провеждане на конкурса е 26 ноември. На този ден учениците трябва да преведат текст от 1 страница, свързан с Европейската година за развитие. Те ще могат да изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Преводачи на Европейската комисия ще оцененяват превода на участниците. Те ще определят по един победител от всяка държава. Двайсет и осемтте победители ще бъдат поканени през пролетта на 2016 г. в Брюксел, където ще бъдат наградени по време на официална церемония.