ОБЯВЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

ОБЯВЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

Администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и Националния статистически институт имат възможност да получат близо 9 млн.лв. от Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г." за осигуряване на данни и анализи за бъдещи стратегически проекти в изпълнение на "Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., Стратегията за развитие на електронното управление 2014 – 2020 г. и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие" 2014 – 2020 г. Средствата ще се отпускат по процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор правосъдие".Минималният размер на проектите е 200 000 лева, а максимален праг няма. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до края на месец септември 2015 г.