Обявена награда от Европейската комисия за „Европейска столица на иновациите“

ОБЯВЕНА НАГРАДА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА "ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА ИНОВАЦИИТЕ"

Европейската Комисия обяви награда за "Европейска столица на иновациите". Право да участват в конкурса имат градове от държави-членки на ЕС, или от държава, асоциирана към Хоризонт 2020, с население над 100 000 жители.
Наградата ще отличи европейски град, който строи най-добрата "иновационна екосистема" – свързваща граждани, обществени организации, академични среди и бизнеса – с цел да спомогне на усилията на града в тази област.  Градовете кандидати ще бъдат оценявани от независимо жури от експерти за това как чрез текущи и бъдещи инициативи ще създадат подходяща среда за иновации. В конкурса ще се раздадат три награди: първо място 950 000 евро, второ място 100 000 евро, трето място 50 000 евро.
Критериите за оценка на градовете кандидати са следните:
1. Иновативен – от гледна точка на концепции, процеси и средства;
2. Вдъхновяващ – привличане на таланти, ресурси, финансиране, инвестиции;
3. Интегриран – покриване на цялата екосистема на иновациите, както и връзките с Европа 2020;
 4. Интерактивен – улесняване на взаимодействието в рамките на иновационната екосистема, с акцент върху осигуряване на участие и ангажиране на гражданите;
5. Въздействащ – подчертава потенциала на града, ангажимент към бъдещето, устойчиви планове
Всички градове, които проявяват интерес към участие в конкурса ще имат възможност да подадат своите кандидатури  до 18 ноември 2015 (17:00 – брюкселско време).
Градовете, ще бъдат оценявани въз основа на инициативи, които вече са предприети след 1 януари 2012 г., както и въз основа на техните идеи за подобряване на капацитета за иновации в бъдеще. Тримата победители ще бъдат обявени в началото на 2016.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home