ОДОБРЕНИ СА 6,4 МЛН.ЕВРО ПОМОЩ ЗА БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ

ОДОБРЕНИ СА 6,4 МЛН.ЕВРО ПОМОЩ ЗА БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 14 септември бюджетната комисия на Европейския парламент реши да отпусне  на България 6,4 млн. евро помощ от европейския бюджет за преодоляване на щетите от тежките наводнения през януари-февруари 2015 г. Парите са част от пакет от 16,3 млн. евро за възстановяване на инфраструктурата в България и Гърция вследствие на природни бедствия. Те ще дойдат от Фонд „Солидарност“ на ЕС. Окончателното решение за отпускането на средствата, Парламентът ще вземепрез октомври.

Част от разходитенаБългарияще бъдат покрити от Фонд „Солидарност“, след като силен дъжд и предизвикани от него наводнения и свлачища причиниха сериозни щети на диги, комуникационни мрежи и пътища, както и на частни домове и обществени сгради. Особено засегнат бе югоизточният регион на страната.

Средстватаза Гърция са в размер на 9,9 млн. Евро. Те ще бъдат отпуснати, за да покриятщети, причинени от наводнения през февруари 2015 г. в два региона: Еврос (Източна Македония и Тракия) и Централна и Западна Гърция.

По искане на двете страни Европейската комисия вече е отпуснала 10% от предвидените средства за спешни възстановителни работи.

Източник: Европейският парламент