Официалната позиция на ЕП относно дългосрочния бюджет на ЕС

Официалната позиция на ЕП относно дългосрочния бюджет на ЕС
Европейският  парламент представи позицията си относно дългосрочния бюджет на ЕС. Обобщаващо е, че ЕС трябва да подкрепя научни програми, младежта и малките предприятия; трябва да финансира нови приоритети, както и модерно, устойчиво земеделие и развитието на най-бедните региони в Европа; частично заменяне на вноските на база брутен национален доход (БНД) от държавите членки с нови източници на приходи, който трябва да финансира нови приоритети и да компенсира евентуалните липси в резултат на Брекзит. Според ЕП следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която влиза в сила през 2021 г. трябва да предостави средства за справяне с новите предизвикателства като миграцията, отбраната, сигурността или изменението на климата. Евродепутатите подкрепят увеличаването на действащото ограничение за разходите на ЕС от 1% до 1,3% от БНД на ЕС, за да стане възможно финансирането на тези нови приоритети, без това да е в ущърб на най-бедните региони или земеделските общности. Ключовите предложения включват подкрепа за научни програми, „Еразъм+“, инициативата за младежка заетост и малките и средните предприятия, както и инвестиции в инфраструктурата чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ). ЕП прие две резолюции: Резолюцията за намаляване на преките вноски отдържавите членки, която се основава на доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси и в нея се призовава за подсилването на собствените ресурси и прогресивното въвеждане на нови собствени ресурси. Те могат да бъдат основани на преразгледан ресурс на база ДДС, дял на приходите от корпоративния данък, данък върху финансовите сделки, данък за цифровия сектор или екологични данъци. Втората резолюцията относно дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. беше приета с 458 гласа „за“, 177 гласа „против“ и 62 гласа „въздържал се“. 
Източник: Европейски парламент