ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО-ВИДИН“

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПА ДИРЕКТНО-ВИДИН" И ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕМА "ЕВРОПА ЗА БЪЛГАРИЯ 2014-2020"

На 23 септември 2015 г. в конферентния център на Областна управа Видин, Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България г-н Огнян Златев откри нов информационен център „Европа Директно – Видин”. Ръководителят на центъра госпожа Тюркеджиева приветства гостите  и ги запозна с новата инициатива на „Европа Директно“ конкурс за есе насочен към младежите„Моята Европа“. Дейностите на центъра бяха представени от координаторът госпожа Андреева.
По време на откриването се проведе информационен ден с наименование „Европа за България 2014-2020 г.” в рамките на който представител на Център „Европа Директно – Видин“ госпожа Граматикова представи информация за стратегията на ЕС „Европа 2020” и някои от възможностите за финансиране, предоставяни от европейски програми като „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, „Козме“ ПРСР и др. Представител на ОИЦ – Видин, госпожа Гъркова, представи оперативните програми през новия програмен период 2014 – 2020 г.
Информационен център „Европа Директно – Видин”  е част от европейската информационна мрежа „Европа Директно” (EUROPE DIRECT), чиято основна цел е да помага на гражданите в намирането на търсената от тях информация за приоритетите, политиките и институциите на Европейския съюз, да съдейства за засилване на дебатите по въпросите на европейската интеграция, чрез организиране на събития и дискусии, да предоставя възможност на обществото за обратна връзка с европейските институции.
Дейносите на центъра във Видин са насочени към гражданите на област Видин, а неговата приемна организация е Фондация за регионално развитие.
На събитието присъстваха представители на Европейската Комисия, служители от областната и общински администрации във Видин, представители на неправителствени организации, училища и културни институции, местния бизнес и средствата за масова комуникация от областта.