On the Green Track – инициатива на ЕС за младежи, свързана с опазването на природата и биоразнообразието

On the Green Track е кампания на Европейския съюз, свързана с биоразнообразието и природата за млади хора, организирана в сътрудничество с Глобалната младежка мрежа за биоразнообразие (GYBN). Тя ще бъде изпълнена през пролетта на 2022 г., преди втората фаза на Конференцията на ООН за биологично разнообразие CBD COP15 и по време на Европейската година на младежта. Чрез специална уеб платформа, на ангажиращи събития, в социалните медии и в сътрудничество с младежки организации в целия ЕС, инициативата е за мобилизиране на млади хора и съвместно създаване на план за действие с тях за защита и възстановяване на нашия естествен свят през следващото десетилетие – и да създадем бъдеще, в което хората могат да живеят в хармония с природата. За да се засили гласът на младите хора, е стартирана покана за събития, наречени Green Track Stops. Канят се млади хора – студенти, учени, младши специалисти, художници – и младежки организации в целия ЕС да станат част от пътуването и да допринесат за дебата за бъдещето на нашата планета и биоразнообразието по смислен начин. Поканата за събития има за цел да осигури представяне на разнообразни теми, свързани с околната среда и по-специално с биоразнообразието и опазването на природата. Насочена е към младите хора във всички региони на ЕСи позволява всякакъв формат – онлайн, хибриден или на място, конференции, срещи, изложби, семинари или представления. Избраните събития ще бъдат организирани между март и май 2022 г., преди конференцията COP15, а техните идеи и вдъхновяващи действия ще бъдат взети предвид по време на заключителната кампания.

#TheGreenTrack
Източник: Европейска комисия