ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

Идеята на MOOC (масивни безплатни онлайн курсове) по програма „Еразъм +“ е да даде необходимите знания и познанияна неограничен брой хора за програма Еразъм+  по един гъвкав, икономичен и ефективен начин. MOOC е алтернатива на физическите курсове с учебна цел, защото учебното съдържание е представено чрез онлайн система за управление на обучението. Второто издание на MOOC по Eразъм+ стартира от 2 ноември до 29-ти ноември (срок за записване до 20 октомври). От тази платфирма  се очаква да напътства участниците по Ключова дейност 1. Основно действие 1.Проекти за мобилност за младежи и работещи младежи(младежки обмен, EVS и мобилност за работещи младежи). Чрез обучителната платформа, участниците ще бъдат обучени, за да имат по-добри познания за философията на програма Еразъм +. Те ще получат информация и познания, които ще им помогнат да  разработят качествени проекти, отговарящи на изискванията икритериите за допустимост на двете програми. Чрез платформата ще се създаде пространство за работа в мрежа и ще се изградят партньорства между участниците.
На тези интернет страници можете да намерите повече информация за онлайн курсовете:
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-2 или http://trainings.salto-youth.net/5196
Всички, които проявяват интерес за участие в курсовете  могат да се запишатза първия обучителен курс, който ще започне на 2 ноември и ще приключи на 29ти ноември 2015.