Онлайн информационна сесия: Съюзи за иновации 2023 по Програма Еразъм+

На 9 март Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA) ще проведат онлайн информационна сесия по поканата за създаване на съюзи за иновации 2023.

Целта на събитието е да представи действието, политическите приоритети, процедурата за кандидатстване, критериите за допустимост и отпускане на средства, както и финансовите аспекти на финансирането.

Събитието ще бъде достъпно само чрез уеб стрийминг.

Целта на действието „Съюзи за иновации“ е да се засили сътрудничеството и потокът от знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (както първоначално, така и продължаващо) и по-широката социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

По-специално, тя се стреми да стимулира иновациите, като подкрепя проекти със специален акцент върху развитието на таланти и умения. Цифровите компетентности стават все по-важни за всички професионални профили на целия пазар на труда. Освен това преходът към кръгова и по-екологична икономика трябва да бъде подкрепен от промени в квалификациите и националните програми за образование и обучение, за да се отговори на възникващите професионални потребности от екологични умения и устойчиво развитие. Двойният цифров и екологичен преход изисква ускорено внедряване на нови технологии, по-специално във високоиновативните области на дълбоките технологии, във всички сектори на нашата икономика и общество.

Целите на действието се изпълняват чрез два различни лота:

Лот 1: Съюзи за образование и предприятия

Лот 2: Съюзи за секторно сътрудничество в областта на уменията (изпълнение на „плана“)

Повече и нформация: Online Info Session: Alliances for Innovation 2023 (europa.eu)