Онлайн събитие на тема „Предприемачество за младежи в ЕС“

Онлайн събитие на тема „Предприемачество за младежи в ЕС“
 

На 5 ноември 2020 г. Европейският информационен център „Европа Директно-Видин" организира онлайн събитие, насочено към младежи от Видин на тема „Предприемачество за младежи в ЕС“.  Основната цел на събитието беше да насърчи участниците към предприемачески нагласи, което е ценно умение за тяхното личностно и професионално развитие. 
Експерти към център „Европа Директно-Видин“ и представители на европейската мрежа за подкрепа на бизнеса „Enterprise Europe Network – Враца“представиха възможностите, които Европейският съюз предлага за младите хора и стъпките, необходими за стартиране на собствен бизнес и насърчаване на предприемаческия дух. Бяха демонстрирани успешни стартъпи в България.
Специален гост на събитието беше младият български предприемач Трифон Цветков, създател и управител на маркетинг агенцията "Growth Packs", базирана в Единбург, който представи на участниците практическите стъпки за бъдещи предприемачи. От 2016 г. Трифон помага на развиващи се фирми (стартъпи) да създават и изпълняват успешни маркетинг стратегии.  
 
Събитието се проведе в платформата Microsoft Teams.