От Брюксел отпускат 151 милиона евро за модернизация на жп линията Костенец – Септември

От Брюксел отпускат 151 милиона евро за модернизация на жп линията Костенец – Септември

 

Брюксел ще отпусне пари за модернизация на отсечката Костенец – Септември на железопътната линия София-Пловдив. Споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за железопътната линия беше подписано в Брюксел между министъра на транспорта, информационните технологии и комуникации Ивайло Москов и директора на Изпълнителната агенция "Иновации и мрежи" на ЕК. Проектът се финансира по инструмента "Свързана Европа" (CEF) за транспорт на ЕС и беше избран за финансиране през 2015 г., когато ЕС осигури 7,6 милиарда евро за финансиране на проекти за подобряване на европейската транспортна инфраструктура, сигурността на транспорта, развитие на интелигентни и щадящи околната среда транспортни системи.
В рамките на проекта ще бъде модернизирана отсечка от 24,4 км между Костенец и Септември по линията, която е част от европейския коридор, свързващ Източна Европа с Източно Средиземноморие. Модернизацията ще подобри трафика по линията, която в момента не отговоря на съвременните стандарти за превоз на пътници и товари.
Повече информация за проекта: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/bulgaria/2015-bg-tm-0045-w
Списък на транспортните проекти, одобрени за финансиране през 2015 г. по инструмента "Свързана Европа" (CEF), ще намерите тук:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/20160712_cef_tran_brochure_web.pdf

Източник: Европейска комисия