Открийте плюсовете на Еразъм+

Открийте плюсовете на Еразъм+ е специална инициатива по повод 30 годишнината от програмата – най-успешна младежка програма, включила милиони млади хора от ЕС и извън съюза. Във своите видеоклипове участниците в конкурса разказват за опита и преживяванията си, за проектите които са участвали, дейностите и постигрнатите резултати. Тази година се навършват 30 години от програма "Еразъм+“, която е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи. Република България се присъединява към програмата през 1999 година. До днес участниците в Програмата са се увеличили двойно. Ако през първата година се включват само 10 висши училища, то вече техният брой е 47. В началото само 134 студенти участват в обучение и практика по Програмата – през 2016-2017 академична година техният брой е 2450. Преподавателската мобилност в България започва с 142 преподаватели, а днес тя достига до 877 преподаватели. Възможност за преподавателска и непреподавателска мобилност (с цел обучение) тази година е предоставена на 512 участници. Българските студенти предпочитат да се обучават в университетите на Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция. Избраните от тях специалности са в почти всички направления. Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънтът, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки. 
Източник: Център за развитие на човешките ресурси