Открити уроци на тема “Бъдещето на Европейския съюз”

Открити уроци на тема "Бъдещето на Европейския съюз"
 
Информационен Център „Европа Директно – Видин“ инициира провеждането на открити уроци, които да се проведат в училище или в Информациония център Европа Директно – Видин. Целта е да повишим познанията на младите хора за това как функционира Европейския съюз и неговата роля за региона, в който живеят, както и да стимулираме позитивното им отношение към ЕС.
Планираното съдържание на всеки от уроците ще включва: презентация на ЕС и неговите институции; общите насоки на ЕС; какво прави ЕС за младите хора; какво прави ЕС и какво може да направи за нашия регион; как можем да се реализираме с помощта на ЕС. Основен акцент ще се постави върху новите приоритети на ЕК и ще се инициира дискусия относно бъдещето на Европа така, както го виждат младите хора. Дейността ще се проведе под формата на урок в „часа на класа” или друг подходящ час, както и при желание от страна на училището възможност учениците да гостуват в офиса на Европа Директно – Видин.