Отворена е нова покана за подкрепа на туристическия сектор, пострадал от кризата, причинена вследствие разпространението на COVID-19.

Отворена е нова покана за подкрепа на туристическия сектор, пострадал от кризата, причинена вследствие разпространението на COVID-19.
Общата цел на поканата е да се мониторира ефективността на устойчивостта на МСП в туристическия сектор, като същевременно повишават тяхната информираност, развитие и капацитет в областта на устойчивите иновации.
Поканата цели:
– да подкрепи туристическите МСП в развитието на техните умения и капацитет в устойчиво развитие и туризъм, като същевременно създава стратегии за устойчивост в съответствие с нуждите и приоритетите в тази област;
– да осигури изграждане на капацитет, стойност и техническа помощ на МСП, чрез прилагане на европейски рамки и инструменти за устойчивост;
– да се разработи рамка за мониторинг, която редовно събира налични данни за устойчивостта на МСП, по начин, който е оперативно съвместим с националните статистически системи;
– да насърчава иновативни решения за устойчив туризъм, които могат да осигурят работа и дестинации с повишен отговор на сътресения, подобрени социално, икономическо и екологично осъзнаване и отговорност;
– да се изградят ефективни механизми за обмен и разпространение на най-добри практики, инструменти и знания между МСП, също и на европейско ниво.
Срокът за подаване на проектни предложения е 16 февруари 2022 г.
Повече информация може да откриете тук.