Покана „Европейски мрежи“ Творческа Европа – затворена

ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ 2021
Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-NET
Краен срок: 26/08/2021 18:00
Направлението предлага финансова помощ, подпомагаща устойчивото развитие на европейски творчески и културни мрежи. Основните стратегически приоритети на направлението са разнообразие, приобщаване и равенство за всички професионалисти в областта на културния и творческия сектор, както и установяване на по-устойчиви за околната среда практики, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка. Мрежовите организации трябва да допринасят за увеличаване на достъпа до култура и участие в културния сектор, да насърчават развитието и ангажираността на публиките, както и да се възползват максимално от дигиталните технологии, за да подобрят своята конкурентоспособност.Финансирането е предназначено за мрежови организации в сферата на културата, творчеството и културното наследство, извършващи дейност в следните сфери:  визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода. За да кандидатства, мрежата трябва да бъде активна в културния и творческия сектор от минимум 2 години и да бъде правен субект в една от страните, участващи в подпрограма „Култура“ на „Творческа Европа“.Европейска мрежа може да кандидатства за безвъзмездна помощ до 850 000 евро за проект. Продължителността на проектите не трябва да надвишава 36 месеца. Безвъзмездното финансиране трябва да представлява не повече от 80% от общия бюджет на проекта, а останалите 20% са собствено финансиране. Предоставената помощ може да бъде по-ниска от поисканата.

Източник: Европейска комисия