Отворена покана: Превод и разспространение на Европейска художествена литература 2022

Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от един европейски език на друг официален такъв. Целите са да се подпомогне културното и езиково многообразие в Европа, да се насърчи транснационалното разпространение на високохудожествени литературни произведения, и по-специално да се насърчат преводите от по-малко използвани езици на английски, немски, френски, испански и италиански, както и да се осигури достъп до тях, така че те да достигнат до нови читателски общности.

Отворената покана ще подкрепи около 40 проекта, изпълнявани от една организация (моно бенефициент), или от група организации (мулти бенефициент). Всеки проект трябва да представя издателска и промоционална стратегия, обхващаща пакет от най-малко 5 допустими художествени произведения, преведени от и на допустими езици.

Дейностите могат да включват специални събития и дейности за маркетинг/разпространение, организирани за популяризирането на преведените произведения на художествената литература в ЕС и извън него, включително цифрови рекламни инструменти и представяне на автори на панаири на книгата и литературни фестивали.

Краен срок: 31/05/2022 17:00

Повече информация: тук