Оценка на младежката инициатива за заетост

Оценка на младежката инициатива за заетост
Автор: Европейска комисия
Тема: младежка заетост
Изтеглете книгата в pdf