Парламентът призовава НАТО да покани Украйна да се присъедини към алианса

• Членовете на ЕП призовават предстоящите срещи на върха на НАТО да подготвят почвата за покана за присъединяване на Украйна
• Разрушаването на язовир Каховка от страна на Русия представлява военно престъпление
• Необходим е всеобхватен пакет от мерки на ЕС за възстановяване на Украйна
• Парламентът подкрепя започването на преговори за присъединяване към ЕС през тази година
Членовете на ЕП призовават съюзниците от НАТО да спазят ангажимента си към Украйна и да проправят пътя за отправяне на покана към Киев да се присъедини към отбранителния съюз.
В резолюцията, приета в четвъртък с 425 гласа “за”, 38 “против” и 42 “въздържал се”, евродепутатите подчертават, че очакват “процесът на присъединяване да започне след края на войната и да приключи възможно най-скоро”.
До постигането на пълноправно членство в НАТО, ЕС и неговите държави членки, заедно със съюзниците от НАТО и единомислещите партньори, трябва да работят в тясно сътрудничество с Украйна за разработването на временна рамка за гаранции за сигурност, казват евродепутатите, която да бъде приложена веднага след края на войната. Парламентът подчертава, че интеграцията на Украйна в НАТО и ЕС ще повиши регионалната и глобалната сигурност и ще укрепи връзките между Украйна и евроатлантическата общност.
Разрушаването на язовир „Каховка“ е военно престъпление
Членовете на ЕП осъждат по най-категоричен начин разрушаването на язовир “Каховка” от Русия на 6 юни, което представлява военно престъпление, причинило е мащабни наводнения и е довело до екологично бедствие и екоцид в Украйна.
Всички отговорни за военните престъпления, включително разрушаването на язовира, ще бъдат подведени под отговорност в съответствие с международното право, добавят членовете на ЕП.
Необходимост от цялостен пакет от мерки на ЕС за възстановяване на Украйна
Парламентът призовава за всеобхватен и адекватен пакет от мерки на ЕС за възстановяване на Украйна, който следва да се съсредоточи върху непосредственото, средносрочното и дългосрочното помагане, реконструкция и възстановяване на страната. Те очакват предстоящото предложение на Европейската комисия за преглед на настоящата многогодишна финансова рамка и предложения Механизъм за възстановяване на Украйна, който ще обхване финансирането на усилията за възстановяване на Украйна през следващите години.
Членовете на ЕП изтъкват важността на обвързването на възстановяването на Украйна с подготовката за присъединяване към ЕС и текущите вътрешни реформи. Те същевременно подчертават, че възстановяването на увредената инфраструктура и промишлен капацитет следва да се извърши в съответствие с принципа “да изграждаме отново, но по-добре” и Европейския зелен пакт. Това ще помогне за насърчаването на цифрова икономика, без въглеродни емисии и превръщането на Украйна в модерна европейска социална държава и пазарна икономика.
Надежда, че преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС ще започнат тази година
Парламентът отново потвърждава подкрепата си за решението на Европейския съвет да предостави на Украйна статут на държава кандидат за членство в ЕС миналата година. Членовете на ЕП изразяват надежда за положителна препоръка от Европейската комисия, след като Украйна успешно изпълни седемте стъпки, посочени в становището на Комисията. Те настояват за ясен път за започване на преговорите за присъединяване, които при достатъчна подкрепа биха могли да започнат още тази година.
За всички подробности пълният текст на резолюцията ще бъде достъпен тук (15.06.2023 г.).

Източник: Европейски парламент в България