Парламентът ще даде оценката си за кандидата за нов еврокомисар от България

Парламентарните комисии по промишленост и култура ще проведат изслушване на Илиана Иванова, която е предложена за европейски комисар.

Ако получи поста, Иванова ще отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Тя заменя Мария Габриел, която подаде оставка през май 2023 г., за да заеме пост в българското правителство.

Иванова е била депутат в Европейския парламент от 2009 до 2012 г. От 2013 г. тя е член на Европейската сметна палата.

Изслушването се организира съвместно от парламентарната комисия по промишленост, изследвания и иновации и парламентарната комисия по култура и образование. То ще се проведе на 5 септември, като пленарното гласуване е планирано за сесията от 11 до 14 септември.

Процедурата в Парламента

Когато членове на Европейската комисия трябва да бъдат заменени или има съществени промени в ресорите на комисари, Парламентът кани кандидатите за еврокомисари на изслушвания, за да могат да бъдат преценени техните качества.

Процедурата е подобна на тази при избора на Европейската комисия в началото на парламентарния мандат. Първо, парламентарната комисия по правни въпроси преглежда декларацията за финансовите интереси на всеки кандидат, за да се увери, че липсват конфликти на интереси. Това е предварително условие за провеждане на изслушване на кандидата.

Изслушването се организира от комисиите, в чиито компетенции попада съответният ресор. Преди да се яви лично пред депутатите, кандидатът отговаря на писмени въпроси. Самото изслушване продължава три часа и се излъчва на живо. След като то приключи, отговорните комисии подготвят писмо за оценка.

Конференцията на председателите на парламентарни комисии оценява резултатите от изслушването и изпраща своите заключения на лидерите на политическите групи и председателя на Парламента, които заседават в Председателския съвет. Те отговарят за окончателната оценка и решават дали да приключат с изслушването или да предприемат други мерки. След като се вземе решение за край на изслушването, Парламентът пристъпва към пленарно гласуване.

От процедурна гледна точка Парламентът има консултативна роля по отношение на отделни кандидати за комисари, докато по отношение на цялата Комисия той има правомощия да приеме или да отхвърли състава ѝ. Съгласно споразумение между Парламента и Комисията председателят на Комисията трябва да вземе предвид становището на Парламента за отделни кандидати или за промени в структурата на Комисията.

Както винаги когато Парламентът дава становище за отделни кандидати, пленарното гласуване е тайно. Изисква се обикновено мнозинство от подадените гласове.

Източник: Европейски парламент