Първо споразумение между ЕИФ и СИБАНК по Планa за инвестиции за Европа

Първо споразумение между ЕИФ и СИБАНК по Планa за инвестиции за Европа

Първото споразумение по програма COSME се сключи в България от Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК. Програма (COSME) на ЕС финансира МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа.
През следващите три години СИБАНК ще може да предостави на малки и средни предприятия в България заеми на обща стойност 200 милиона лева (около 100 милиона евро). За отпускането на заемите ще трябват гаранции от ЕИФ по програма COSME. По този начин СИБАНК ще предложи допълнително финансиране при изгодни условия на повече от 1000 малки и средни предприятия.

Споразумението по програма COSME е едно от първите в Европа, сключено с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Тази инициатива спомага за ускоряване на достъпа до кредитиране и осигуряване на гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС.

Повече информация по темата можете да намерите на следните интернет адреси: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_bg.htm – Планът за инвестиции за Европа — въпроси и отговори
http://www.eif.org/news_centre/index.htm – Уебсайт на ЕИФ
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm – Програма COSME

Източник: Европейската Комисия