План за инвестиции: България

План за инвестиции: България
В рамките на планът "Юнкер" е докладвано, че към март 2018 общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 356 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,5 млрд. евро. Инфраструктурни и иновационни проекти – три одобрени проекта, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ близо 281 млн. евро общо финансиране, а очакването е да генерира общи инвестиции в размер на 652 млн. евро. При малките и средни предприятия (МСП) десет са одобрените споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ. 75 млн. евро е общото финансиране и се очаква то да генерира около 944 млн. евро инвестиции в близо 6072 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране. Няколко примера, които може да се видят, подкрепени от ЕФСИ в България – Biovet е глобално дружество, което работи в сферата на здравето на животните. Седалището му се намира в София, България. ЕИБ предоставя заем от 100 млн. евро за увеличаване на производството и на научноизследователската и развойната дейност. Проектът на ЕФСИ включва създаване на две нови съоръжения: съоръжение за ферментация в Пещера (Южна България) и завод в Разград (североизточна България), където ще се произвеждат ваксини за животни. Друг промер е Kloshar Bags е стартиращо модно предприятие от София, България, което получават заем от институция за микрофинансиране, който е гарантиран от ЕИФ в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Заемът дава възможност на Kloshar Bags да създаде свой онлайн магазин и да увеличи персонала си. В момента компанията изнася чантите си за клиенти от цял свят — като се започне от САЩ и се стигне до Южна Корея. Списък на още проекти, подкрепени от ЕФСИ, може да видите тук.
Източник: Европейска комисия