План за инвестиции в Европа – къде можете да получите помощ за разработването на своите предложения

План за инвестиции в Европа – къде можете да получите помощ за разработването на своите предложения
 
Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, предлага техническа и административна помощ и съвети по инвестиционни въпроси. Центърът е разработен съвместно от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, за да помага публичните органи и организаторите на проекти да определят, приоритизират, подготвят, структурират и изпълняват стратегически проекти и да използват по-ефективно фондовете на ЕС чрез мобилизиране на частен капитал. Част от този подход за обслужване на едно гише е и „fi-compass“, консултантска услуга за финансовите инструменти в рамките на ЕСИФ.
Допълнителна информация за подготовката на инвестиционни проекти можете да намерите на новия Европейският портал за инвестиционни проекти http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_bg (ЕПИП) . Порталът дава възможност на базираните в ЕС организатори на проекти — публични или частни — да достигнат до потенциални инвеститори в целия свят. Той се управлява от Европейската комисия и е създаден, за да отговори на желанието на инвеститорите да виждат повече потенциални възможности за инвестиране в ЕС на една централна платформа.
Информация за Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси и за услугите предлагани от него можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.eib.org/eiah/